Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im.św.Dominika Savio

Dyrektor placówki:

Typ placówki: socjalizacyjna

Adres:
Śląskie
42-200, Częstochowa
ul.Kościelna 53/63

Tel.: 34 365 09 87; 600 349 874

Fax: 34 365 09 88

Email: cpow.savio@gmail.com

Opis:
Podmiot prowadzący: Inspektoria Towarzystwa Selezjańskiego św. Jana Bosko


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-07-21 19:32:45Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...
  • Wakacje
    Robi się coraz cieplej ,wakacje coraz bliżej .Kochani zbieramy na wyjazd wakacyjnych dla naszych wychowanków.Chcielibyśmy umilić im ten czas żeby...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: