Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystanek Bardo"

Dyrektor placówki:

Typ placówki: socjalizacyjna

Adres:
Śląskie
42-200, Częstochowa
ul. Bardowskiego 27 B

Tel.: 34 363 97 54; 34 328 62 72

Fax: 34 328 62 72

Email: biuro@cztps.eu; bardo27@cztps.eu

Liczba miejsc: 11

WWW: www.cztps.eu

Opis:
Podmiot prowadzący: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społeczne


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-07-21 19:45:49Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...
  • Wakacje
    Robi się coraz cieplej ,wakacje coraz bliżej .Kochani zbieramy na wyjazd wakacyjnych dla naszych wychowanków.Chcielibyśmy umilić im ten czas żeby...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: