,,Sindbad” Rodzinny Dom Czasowego Pobytu

Dyrektor placówki: Elżbieta Grabowska

Typ placówki: interwencyjna

Adres:
Śląskie
43-450, Ustroń
ul. Bernadka 38

Tel.: 33 851 14 74; 33 485 95 50

Fax: 33 851 14 74

Email: sindbad@sos-wd.org

Opis:
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-05-01 14:45:44Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...
  • Wakacje
    Robi się coraz cieplej ,wakacje coraz bliżej .Kochani zbieramy na wyjazd wakacyjnych dla naszych wychowanków.Chcielibyśmy umilić im ten czas żeby...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: