Znajdujesz się: Strona główna -> Adopcja

Adopcja krok po kroku

Adopcja jest długim, często uczącym cierpliwości procesem. Wymaga od przyszłych rodziców dużo poświęcenia i zaangażowania. W poniższym artykule postaramy się w uproszczony sposób przedstawić Państwu procedurę adopcyjną.


Krok pierwszy:
W pierwszej kolejności należy podjąć współpracę z najbliższym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, w którym przyszli rodzice adopcyjni dowiadują się wszystkiego, co związane jest z adopcją: w jaki sposób formalnie ona przebiega, czy kandydaci mają „predyspozycje” do bycia rodzicami adopcyjnymi, jakie mają wymagania co do dziecka, na czym polega szkolenie rodziców adopcyjnych etc. Przy rozmowie takiej rodziców prosi się o złożenie w Ośrodku wymaganych dokumentów, którymi są:
• Życiorys
• Potwierdzenie stałego zameldowania
• Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach a także opinia z miejsca pracy
• Odpis aktu małżeństwa a także - akt rozwodowy, jeżeli któreś z rodziców brało wcześniej rozwód
• Odpis aktu urodzenia – rodzice nie pozostający w związku małżeńskim.
• Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem oraz badania dodatkowe
• Zaświadczenia lekarskie z poradni zdrowia
Psychicznego
• Oświadczenie o niekaralności przyszłych rodziców, o które występuje do odpowiedniego rejestru karnego sam Ośrodek A-O, rodzice nie musza się o tym martwić
W Ośrodkach A-O rodzice muszą przejść pierwsza weryfikacje, którą są badania psychologiczne. Zostają oni poddani badaniom psychologicznym, prowadzonym przez psychologów zatrudnionych w danym Ośrodku, którzy następnie wydadzą o nich opinie.
Rodziców, którzy przejdą przez ten etap czeka krok drugi.


Krok drugi
Drugim krokiem podjętym przez Ośrodki A-O wobec przyszłych rodziców zastępczych jest „wgląd” w życie ich prywatne. Analiza i sprawdzenie ich warunków bytowo-materialnych w tym mieszkania. Zapoznanie się z ich sposobem życia. Ma to charakter „wywiadu wewnętrznego”. Ten etap także kończy się zakwalifikowaniem lub nie, rodziców do dalszego postępowania.


Krok trzeci
Kolejnym krokiem jest dopuszczenie starających się o adoptowanie dziecka do szkoleń przygotowujących przyszłych rodziców do zostania rodzicami zastępczymi. Szkolenia te odbywają się w grupie, wśród osób, które starają się o adopcję. W tym czasie, oczywiście przyszli rodzice mogą korzystać także z indywidualnych porad psychologów i pedagogów z Ośrodka. Cykl tych szkoleń ma przygotować przyszłych rodziców do trudnej roli rodziców, a może i trudniejszej roli rodziców zastępczych. Zajęcia te mają otworzyć oczy starającym się o adopcję, na problemy związane z wychowywaniem dzieci adoptowanych. W trakcie tych zajęć rodzice są obserwowani przez personel Ośrodka. Po ich zakończeniu rodzicom wydana zostaje ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu (bądź nie) ich do bycia rodzicami zastępczymi.


Krok czwarty
Krok czwarty związany jest z  przedstawieniem rodzicom przez Ośrodek dziecka. Zanim jednak dojdzie do bezpośredniego spotkania rodziców z dzieckiem rodzice otrzymują dokumentację dziecka. Dokumentacja ta zawiera opis dziecka, jego charakteru, opinię lekarza i psychologa. Zapoznanie się z nią ma ewentualnie pomóc rodzicom podjąć decyzje o spotkaniu z tym konkretnych dzieckiem, bez wcześniejszego robienia dziecku nadziei na adopcję. Jeżeli jednak rodzice wyrażą wolę spotkania się z dzieckiem ośrodek organizuje spotkanie.
Pierwsze spotkanie rodziców adopcyjnych z dzieckiem ma miejsce w domu dziecka. Towarzyszą mu opiekunowie i wychowawcy danej placówki. Chodzi o zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i  komfortu. Następnie spotkania przyszłych rodziców z dzieckiem powinny stać się systematycznymi. Rodzice powinni zacząć nawiązywać kontakt z dzieckiem, oswajać je, przyzwyczajać do siebie, głównie poprzez zabawę i przebywanie ze sobą.


Krok piąty
Po nawiązaniu kontaktu z dzieckiem, rodzice powinni złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Wydziale Rodzinnym oraz Wydziale dla Nieletnich o przysposobienie dziecka. Mogą oni przy tym liczyć na pomoc i wsparcie Ośrodka A-O, który wysyła do sądu zebraną dokumentację na temat rodziców. Ponadto Ośrodek A-O wysyła także wniosek z prośbą o zgodę na zmianę miejsca zamieszkania dziecka.


Krok szósty
Na tym etapie, po spełnieniu wszystkich koniecznych do tej pory formalności, dziecko przebywa już w domu rodziców adopcyjnych, do czasu zakończenia rozprawy i otrzymania zgody od Sądu na zmianę pobytu dziecka. W tym czasie rodzice informowani są o możliwości wizyty w domu kuratora sądowego lub pracowników Ośrodka, celem zbadania nowej sytuacji dziecka, jego adaptacji w nowym domu oraz tego jak radzą sobie rodzice.


Krok siódmy
Gdy rodzice wreszcie uzyskają zgodę Sądu na przysposobienie, muszą załatwić formalności w urzędzie stanu cywilnego w mieście urodzenia dziecka i - tylko w przypadku adopcji pełnej - sporządzić tam nowy akt urodzenia.


UWAGA:
Procedury mogą się nieco różnić, jednak trzon pozostaje ten sam. Wszystko zależy od wewnętrznych ustaleń Ośrodków A-O, które zawsze na uwadze mają przede wszystkim dobro dziecka.

Wszystko o adopcji: pobierz Tekst powstał w ramach projektu  „TAK – Ty też możesz pomóc. Przyłącz się i działaj!” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Publikacja Adopcja drogą do rodzicielstwa - pobierz

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 2000 - I półr. 2014 - pobierz

Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach rodzinnych w latach 1999 –2010 (na podst. danych MPiPS) – pobierz

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 01.04.2012) - pobierz

Statystyki Poradnik Rodzicielstwa Zastępczego - pobierz Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2013) - pobierz Dane statystyczne MPiPS (lata 2005-2012) - pobierz Dane statystyczne GUS (lata 2005 - 2011) - pobierz     Dane statystyczne rok 2015 Dzieci w Rodzinnej Pieczy Zastępczej (2015 r.) – 57 766   Dzieci w Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (2015 r.) – 18 876 (w ciągu roku 26 655)     Pod koniec 2015 r. funkcjonowało 1 086...
  • Prośba o wsparcie
    Robi sie coraz cieplej ,wakacje coraz blizej .Kochani zbieramy na wyjazd wakacyjnych dla naszych wychowankow.Chcielibysmy umilic im ten czas zeby poczuly sie...
  • SzUKAMY CHĘTNYCH
    Witam Szukamy chetnych ktorzy sa w stanie zaoferowac w przystepnej cenie pobyt w wakacje dla 12 dzieci i nas dwoch - opiekunów ( lub dzieci ) pobyt na...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: