"Nasz Dom: Dobry Pasterz" w Białymstoku

Dyrektor placówki: s. Krystyna Maślarz

Typ placówki: wielofunkcyjna

Adres:
Podlaskie
15-213, Białystok
ul. Mickiewicza 13

Tel.: 85 743 22 50

Email: naszdom.dobrypasterz@gmail.com

Liczba miejsc: 14

Opis:
Placówka socjalizacyjna z miejscami interwencyjnymi Organ prowadzący: Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza, 05-500 Piaseczno, ul. Kościelna 8


Ostatnia aktualizacja danych placówki: 2017-05-06 15:42:55Statystyki oraz dokumenty do pobrania Statystyki: grudzień 2015   Liczba dzieci przebywających w placówekach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych - 19517   Liczba placówek - opiekuńczo- wychowawczych - 1 054   Liczba rodzin zastępczych  - 38 847   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  - 56 986   - - - - - - - - - - - -...
  • Zapraszamy na szkolenie!
    Zapraszamy na szkolenie nt. tworzenia Indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną i indywidualnych programów usamodzielnienia...
  • Wakacje
    Robi się coraz cieplej ,wakacje coraz bliżej .Kochani zbieramy na wyjazd wakacyjnych dla naszych wychowanków.Chcielibyśmy umilić im ten czas żeby...

Wsparcie dla wychowanków opuszczających domy dziecka

Kończąc 18 lat wychowankowie placówek najczęściej opuszczają  mury placówki. Stają przed dużym wyzwaniem jakim jest...

07.05.15 - Jestem na tej stronie bo: